SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet

 

  

BIOREGIO Carpathians

A BioREGIO Carpathians egy nemzetközi összefogással megvalósuló projekt, amelyet az Európai Unió South-East Europe Transnational Cooperation Programme 2. felhívásának “A környezet védelme és fejlesztése” elnevezésű tengelye finanszíroz. Kilenc különböző dél-, közép- és kelet-európai ország 16 partner intézménye dolgozik a projektben. A hét kárpáti ország Környezetvédelemért felelős Minisztériuma megfigyelőként vesz részt. A BioREGIO Carpathians három éves program (2011 – 2013) és az Európai Unió Duna Stratégiájának zászlós projektje.

A BioREGIO Carpathians projekt szeretné megmutatni, hogy a Kárpátok természeti értékeinek integrált kezelése felerősítheti mind a fenntartható fejlődést, mind az ökológiai kapcsolatrendszert a Kárpáti régióban.

A helyi érdekeltek csoportjaival közösen meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket a védett területeken és kitaláljuk, hogyan valósulhatnának meg ezek.

Meghatározzuk a fő ökológiai folyosókat a Kárpátokban és olyan javaslatokat dolgozunk ki a döntéshozók számára, amelyek segítenek megszüntetni a természeti, jogi, társadalmi vagy gazdasági akadályokat, amelyek a Kárpáti régió ökológiai kapcsolatrendszerét befolyásolják. A Kárpáti Fajok és Élőhelyek Vörös Listájának és az Idegen Invazív Fajok Listájának elkészítésével meg akarjuk mutatni ennek az ökoszisztémának a törékenységét és szeretnénk ösztönözni a döntéshozókat további lépések megtételére.

A projekt és a Kárpáti Konvenció céljainak szoros átfedése biztosíthatja az eredmények megfelelő hasznosulását politikai szinten.

Publikációk

    • A természeti érétkek közös integrált kezelési megoldásainak fejlesztése a Kárpátokban c. tanulmány
    • A Kárpátok védett területeinek és természeti értékeinek fejlesztési lehetőségei c. tanulmány
    • Záró kiadvány

További információk: http://www.bioregio-carpathians.eu/